ஆட்சிக்குழு

மாண்புமிகு வருவாய்த்துறை அமைச்சர் அவர்களை தலைவராகவும் தலைமைச்செயலாளர் மற்றும் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை செயலாளர்களை துணை தலைவர்களாகவும் மற்றும் 14 துறைகளின் செயலாளர்களை உறுப்பினர்களாகவும் கொண்ட ஆட்சி குழுவின் முழு கண்காணிப்பில் மாநில பேரிடர் அபாய தணிப்பு முகமை இயங்கி வருகிறது. மாநில நிவாரண ஆணையர் / வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் இக்குழுவினை கூட்டுபவராக செயல்பட்டு வருகிறார்.