மாநில அளவிலான அலுவலர்கள்

மாநில நிவாரண ஆணையர் திரு.க.பணீந்திர ரெட்டி, இ.ஆ .ப.,
கூடுதல் தலைமை செயலர் / வருவாய் நிர்வாக ஆணையர்
அரசு செயலர், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை டாக்டர். அதுல்ய மிஸ்ரா, இ.ஆ.ப.,
அரசு கூடுதல் தலைமை செயலர்.
இயக்குனர் (பேரிடர் மேலாண்மை) முனைவர்.டி. ஜெகந்நாதன், இ.ஆ.ப.,