இரவு நேர ஊரடங்கு, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு மற்றும் இதர நாட்களில் கட்டுப்பாடுகளுடன் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள செயல்பாடுகள்